Tarieven

Het scala van werkzaamheden m.b.t. loopbaanplanning, coaching, outplacement of re-integratie is groot. Hoewel er overeenkomsten zijn tussen de clienten zijn de verschillen in de omstandigheden veel meer voorkomend. UPnGO stelt daarom per aanvraag een plan op in samenspraak met de opdrachtgever en de betrokken client.

De functie van de UPnGO-coach wisselt derhalve met de begeleidingsvraag mee:
Mental coach, vertrouwenspersoon, mentor, loopbaanbegeleider, mobiliteitscoach, intaker, jobhunter, test- en assessmentbegeleider, coördinator, biografisch onderzoeker of adviseur.

Daarom wisselen de specifieke inzet en de duur van de begeleiding steeds. De tarieven staan hierdoor niet vast en zijn in overleg vast te stellen.

Nadere gegevens worden op verzoek graag verstrekt.