Persoonlijke Positie Bepaling

De module PPB kan proactief, dus voordat de zaak uit de hand is gelopen,  of in concrete crisissituaties worden ingezet. Om handelend de toekomst tegemoet te kunnen treden is het voorwaarde de eigen actuele positie te kennen èn te aanvaarden. Het helpt meestal niet om de beschuldigende vinger naar anderen te richten. Men komt verder door zich af te vragen wat de eigen bijdrage aan de gerezen omstandigheden is geweest. Gesprekken, opdrachten en oefeningen worden ingezet om deze uitgangspositie te kunnen bereiken. Ingesleten gedragspatronen en de invloed hiervan op het uitoefenen van een functie in de werkomgeving worden ontdekt. Oordeelsvorming wordt ontwikkeld, er ontstaat ruimte voor nieuwe zetten.

Biografische feiten kunnen een grote rol spelen bij het tot stand komen van stagnatie. Onderzoek naar biografische elementen maakt daarom onderdeel uit van de PPB-module. Als extra element en naast de persoonlijke coaching kan als instrument worden ingezet het bespreken van de levensloop in een groepje. Het luisteren naar verhalen uit de levensloop van een ander kan voor de blik op de eigen levensloop verhelderend werken. De houding die hierbij oefenend moet worden opgebracht, brengt een gezonde afstandelijkheid ten opzichte van het eigen “lot” teweeg. Men leert het eigen gedrag als maatgevend te ervaren en wordt verlost van verlammende (voor)oordelen.

De module PPB vormt het raamwerk voor de begeleiding. Concreet uitgangspunt vormt de neerslag van een individueel assessment. Op basis daarvan volgt deze verdiepingscoaching en worden de ontwikkelpunten aangepakt. In de loop van het najaar van 2013  zal een assessment worden aangeboden onder de titel Biografie en loopbaandoelen. Het zal gaan om 9 sessies van ca. 2 uur.  De kosten zijn € 600,- p.p. Plaats: Dordrecht of te bepalen a.d.h. van de woonplaatsen van de deelnemers.