Mobiliteitscoaching

Doelstelling

Uit recent onderzoek blijkt, dat meer dan de helft van de werknemers in Nederland zich ander werk wenst. Stelt men zich dit werkelijk voor, dan zijn de gevolgen hiervan op inzet, efficiency en productiviteit omvangrijk. De staat van ‘s-lands financiën moge dan in een crisis verkeren, zo bezien komt hier een belangrijke oorzaak te voorschijn.  Waarom zou je je inspannen voor werk dat niet als zinvol of prettig wordt ervaren?

De coaching en counseling van UPnGO is gericht op het (her)vinden van een carrièredoel in relatie tot de persoonlijke levensdoelen van de medewerker.  Voor leidinggevenden geldt hier, dat de wijze van leidinggeven recht evenredig is aan de prestaties van het team waarover hij/zij gesteld is.  Stimulerend, activerend, samenwerkend en aanvullend. De personal coach/adviseur  van UPnGO legt de basis voor een ondernemende instelling  die haar bron vindt in het bewustzijn van de individuele levensdoelen en een al dan niet geactiveerde staalkaart van persoonlijke competenties .

De coaching en counseling van UPnGO helpt de cliënt de kenmerkende elementen van zijn of haar mens-zijn instrumenteel te krijgen. Hierbij komen aan de orde de individuele competenties en de individuele kenmerken van de psychische organisatie. Onderzoek en oefening vindt plaats in het kader van concrete werksituaties. UPnGO wordt ingezet bij loopbaanbegeleiding, outplacement, replacement  of  arbeidsre-integratie 2despoor. Het resultaat van de coaching en counseling is, dat fixaties in de persoonlijke sfeer, welke een nadelige invloed hebben op de maatschappelijke en persoonlijke koersbepaling, worden weggenomen. Ambities komen in een reëel daglicht te staan.

Praktisch leidt de coaching en counseling van UPnGO tot verbetering van:

  • mobiliteitszin van de werknemer
  • sociale flexibiliteit en efficiency
  • doelgerichtheid en wilskracht
  • zelfbewustzijn
  • ontwikkeling van de fantasiekracht