Expertise

De coach/adviseur van UPnGO is zelfstandig ondernemer met een lange staat van dienst. Initiatiefnemer en uitvoerende bij talloze projecten zowel in de profit als de non-profit sector. Ondermeer was hij ontwerper van en docent bij een scholingstraject voor langdurig werkelozen in opdracht van het Europees Sociaal Fonds te Brussel.

Tevens was hij docent dramaturgie aan de Tsjechow Theater Studio en oefende bestuursfuncties uit in de sector onderwijs en biologische landbouw. Van 2003-2005 volgde hij de LMA, Leergang Menskundig Adviseur te Utrecht, een meer dan voortreffelijke leergang.

In Juli 2005 volgde de oprichting van UPnGO bureau voor coaching en counseling te Dordrecht. Vanaf 2006- 2009 werkzaam als coach in opdracht van Motivaris in Zwijndrecht, vanaf 2007 tot Juli 2012 partner van Adsom in den Bosch, bureau voor strategisch en operationeel management.Hier als managing partner vanaf medio 2011 tot Juli 2012 tevens verantwoordelijk voor het domein counseling en outplacement in combinatie met de functie van accountmanager.  Vanaf  medio april 2009 tot  1 augustus 2011 trajectbegeleider bij SPA, Servicepunt Arbeid in Dordrecht. Hier is veel ervaring opgedaan met doelgroepen waarvoor tevens enige kennis van de psychiatrie vereist was. Vanaf April 2011 gecertificeerd jobcoach. Vanaf 1 September 2011 tot 1 Maart 2012  re-integratieconsulent bij Oxhill7 in Den Bosch, begeleiding van zg. 2despoortrajecten. Vanaf deze datum werkzaam als zelfstandig samenwerkend coach en adviseur onder de titel Intermediair Outplacement 2despoor..

Gedragscodes: NOLOC, NVO2, Beroepsvereniging Jobcoaches.