Doelgroepen / toepassingen

Het raamwerk voor de interventies van UPnGO is neergelegd in de module Persoonlijke Positie Bepaling en kan worden ingezet bij:

Loopbaanplanning

  • Mobiliteitstrajecten
  • Outplacement
  • Verliesverwerking
  • Persoonlijke groei
  • Re-integratie 2de spoor

De kosten voor bedrijven en organisaties bij (langdurig) verzuim zijn aanzienlijk. Behandeling achteraf betekent nog weer een verhoging van de kosten. UPnGO nodigt u uit contact op te nemen om de aldus ontstaande risico’s voor te zijn en zo een aanzienlijke kostenbesparing te realiseren.

Voorkomen is beter dan genezen!